Realitním kancelářím, realitním makléřům a občanům

Řešení

Převod nemovitostí

Realizace převodu nemovitostí s optimalizací postupu a minimalizací rizik.

Smlouvy s geometrickým plánem

Komplikované případy smluv vycházející z geometrického plánu.

Věcná břemena & práva stavby

Smluvní zajištení oprávnění a omezení k nemovitostem.

Prohlášení vlastníka

Vymezení samostatných jednotek v budově včetně založení společenství vlastníků.

Smlouva o výstavbě

Vymezení jednotek v budově například v rámci půdní vestavby a další případy.

Pasport stavby

Legalizace dosud nezapsaných staveb formou dodatečného zápisu.

Vyhotovení dokumentů

Dodání vyhotovených dokumentů dle vlastního požadavku s podporou při komunikaci s dotčenými úřady.

Konzultace

Analýza problému a návrh vhodného postupu.

Ostatní

Pokud jste nenalezli řešení, které hledáte, kontaktujte nás.

Převod nemovitostí

Jsme spolehlivým partnerem v průběhu celé transakce od počáteční analýzy až po zápis vkladu vlastnického práva. Navrhneme ideální postup obchodu pro obě smluvní strany, vybereme vhodné typy dokumentů, které vyhotovíme včetně úprav namíru. Základem je vždy smlouva, včetně návrhu na vklad, kde ošetříme rizika plynoucí z případné finanční transkace. Pokud to situace vyžaduje, na závěr vás zastoupíme před katastrálním úřadem.

Základem jsou smlouvy o převodu vlastnického práva

Kupní a budoucí kupní smlouvy

Darovací, směnné smlouvy

Smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Součást řešení

Analýza případu a individuální návrh postupu

Vyhotovení potřebných dokumentů

Komunikace s účastníky a katastrálním úřadem

Smlouvy s geometrickým plánem

Řešení kupní smlouvy s geometrickým plánem využijete v případě, kdy potřebujete navrhnout jak vhodně rozdělit váš pozemek a jakým způsobem převést vlastnické právo k oddělené části. Ve spolupráci s geodetickou kanceláří vám zajistíme vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku, či zaměření budovy a následně vyhotovíme další nezbytnou dokumentaci.

Součást řešení

Analýza případu a individuální návrh postupu

Zajištění vyhotovení geometrického plánu

Komunikace s bankou ohledně zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí

Vyhotovení kupní smlouvy, návrhu na vklad a dalších příloh

Komunikace s účastníky a katastrálním úřadem

Věcná břemena & práva stavby

Věcná břemena (služebnosti) využijete v případě ošetření doživotního užívání darované nemovitosti, v případě zajištění přístupu k nemovitosti přes pozemek cizího vlastníka, dále pokud se potřebujete připojit k přípojce inženýrských sítí, nebo inženýrské sítě vedou po vašem pozemku a v mnoha dalších situacích.

Právo stavby zajišťuje možnost stavět na cizím pozemku. Pokud chcete stavět na pozemku jiného vlastníka, je nutné zajistit tzv. oprávnění postavit stavbu. Toto vám zajistíme vyhotovením smlouvy o právu stavby mezi majitelem pozemku a stavitelem. Jedná se o poměrně rozsáhlý dokument, ve kterém je nutné co nejvíce specifikovat způsob provedení stavby a s tím související podmínky.

Součást řešení

Analýza případu a individuální návrh postupu

Vyhotovení příslušné smlouvy, návrhu na vklad a dalších příloh

Komunikace s účastníky a katastrálním úřadem

Prohlášení vlastníka

Proces prohlášení vlastníka řeší situaci, kdy v budově nejsou vymezeny samostatné jednotky (např. byty), což v praxi přináší majitelům jednotlivých jednotek komplikace například při prodeji. Prohlášení vlastníka rozděluje původní celek na dílčí jednotky dle skutečného užívání. V rámci našich služeb se postaráme o kompletní řešení skládající se z následujících úkonů:

Součást řešení

Konzultace a zaměření jednotek na místě

Výkresy půdorysů podlaží

Dokument prohlášení vlastníka o vymezení jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Založení společenství vlastníků v souladu s §1200 odst. 3 občanského zákoníku

Návrh na zahájení vkladového řízení

Návrh na zápis zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotek

Pasport stavby

Pasport stavby je vlastně zjednodušená stavební dokumentace, kterou potřebujete v případě, že nemáte zapsané veškeré stavby nebo přístavby na pozemku a nebyla na ně vydaná kolaudace (obvod budovy v mapě, neodpovídá skutečnému obvodu budovy). Tento fakt vám opět zkomplikuje převod nemovitosti. V současné době vyžaduje katastrální i stavební úřad, abyste své nemovitosti „zlegalizovali“.

Součást řešení

Konzultace a zaměření budovy na místě

Zajištění geodetického zaměření a vyhotovení geometrického plánu

Zpracování výkresové dokumentace

Podání žádosti o ověření zjednodušené stavební dokumentace na příslušný stavební úřad

Podání žádosti o zápis změny údajů o nemovitosti na příslušné katastrální pracoviště

Smlouva o výstavbě jednotek

Proces výstavby řeší nejčastěji situaci, kdy si chce například jeden z vlastníků bytového domu přestavět půdní prostor na byt, nebo chce spojit dva byty v důsledku přestavby do jednoho a další případy.

Součást řešení

Konzultace a zaměření jednotek na místě

Jednání s developerem nebo jednotlivcem

Zpracování dokumentace včetně půdorysů podlaží a návrhu na zahájení vkladového řízení

Komunikace s příslušným stavebním úřadem

Podání návrhu na zahájení vkladového řízení

Vyhotovení dokumentů

Službu vyhotovení dokumentů poskytujeme buď samostatně, anebo jako součást některého z našich nabízených řešení. Vždy klademe důraz na ošetření rizik, stejně jako na individuální požadavky klienta a zároveň na správnost z hlediska platného znění zákonných norem a dotčených orgánů.

Smlouvy o převodu vlastnického práva

Kupní, budoucí kupní, darovací a směnné smlouvy

Smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Smlouvy za účelem zřízení věcných práv k věci cizí

Smlouvy o zřízení či zrušení věcných břemen a předkupních práv

Smlouvy o zřízení či zrušení zástavních či podzástavních práv

Smlouvy o zřízení práva stavby

Ostatní smlouvy a dokumenty

Zprostředkovatelské a rezervační smlouvy

Smlouvy o nájmu, pachtu a podnájmu

Smlouvy o převodu družstevních podílů

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Žádosti o schválení právního jednání

Plné moci, souhlasná prohlášení

Dohody o finančním vypořádání

Daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Konzultace

Vždy, když nevíte jak postupovat v dané situaci, obraťte se na nás s žádostí o radu. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Vždy nejprve provedeme analýzu případu a následně navrhneme optimální postup. S radostí řešíme mezioborovou právní problematiku geodézie a katastru nemovitostí. Skloubení těchto oborů je naší klíčovou devizou.

Nejčastěji řešíme

Mezioborovou problematiku práva a geodézie

Minimalizaci rizik v souvislosti s převodem nemovitosti

Vhodné řešení převodu s ohledem na daňovou optimalizaci

Komplexní problematiku katastru nemovitostí

O nás

Již 15 let působíme v oblasti právních vztahů k nemovitostem. Za tuto dobu máme úspěšně vyřešeny stovky různých situací a požadavků, což vede ke spokojeným klientům z řad majitelů realitních kanceláří, realitních makléřů i jednotlivých klientů z řad občanů. S radostí řešíme mezioborovou právní problematiku geodézie a katastru nemovitostí. Skloubení těchto oborů je naší klíčovou devizou. Máme důvěru velkých realitních společností, spolupracujeme s advokátními kancelářemi a jsme schopni vám zajistit komfortní spolupráci na dálku.

Mezioborové znalosti práva a geodézie

Individuální přístup ke klientům a jejich potřebám

Precizní a velmi rychlé zpracování dokumentů

Cenová kalkulace na míru při dlouhodobé spolupráci

4000+

Vyhotovených dokumentů

1500+

Realizovaných převodů

500+

Spokojených klientů

15

Let činnosti v oboru

Lucie Komzáková

Nemit CZ s.r.o.

Mobil

+420 603 175 314

Email

info@nemit.cz

lucie.komzakova@nemit.cz

Adresa

Smrkový Týnec 54

538 21, Slatiňany